header頁首-選單背景圖

:::
:::
暑期重補修通知
日期 : 2018-08-09     出處 : 行政單位-教務處
106學年度暑期重補修注意事項1

106學年度暑期重補修名單2

106暑期重補修開班上課課表3

106重補修教室分配圖4
 
重補修開課日期  8/13~8/31
  
 
   重
   補
   修
   注
   意
   事
   項
 
  • 若同學年科目滿15人以進班上課,進班上課的同學,應在該科修課日之指定時間,準時到達指定教室上課。曠課時間超過三分之一以上者,該次重補修成績得以不及格計算,請密切注意開課科目公告。
  • 若同學年科目不足15人以自學輔導,請依公告之作業範圍完成,若未公告者請直接詢問該授課教師作業。
  • 重補修的同學,應領取:1.重補修成績總表                                                   2.重補修學習單
  • 同學請在8/31放學前完成繳交重補修作業。
  • 重補修者請考量自身狀況,繳費並開始重補修後,不得辦理退費。
回頂端